4 x 4.5"

White and gray vase

Medium vase

SKU: GM0787
$8.95Price